Mooi bedrag bij elkaar gefietst voor het goede doel!

Tijdens de Henk Angenent Classic is er 400,- euro bijeen gefietst ten behoeve van It Fryske Gea!
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Ze hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed

We zijn blij en ook wel een beetje ‘Grutsk’ op het goede werk dat It Fryske Gea verzet om de flora en fauna in deze Friese natuurgebieden te beschermen.

Deelnemers van de Henk Angenent Classic hebben dus mee gefietst voor dit goede doel om hier een steentje aan bij te dragen. Met trots dragen we dan ook dit mooie bedrag over aan It Fryske Gea. Zo hopen we volgend jaar ook weer te kunnen genieten van de mooie natuurgebieden die Friesland te bieden heeft.

Bekijk de website van It Fryske Gea voor meer informatie over het behoud van het Friese landschap.

Verspreid het nieuws!